Tartu Descartes'i Lütseum: Anne 65, 50703 Tartu, tel: 7 461 800, faks: 7 461 802, e-post: kool@tdl.ee
Sisujuht

Otsi lehekülgi


1. klassi vastuvõtust

Vastuvõtt 1. klassi (2014/2015)

Uute 1. klasside vanemate KLASSIKOOSOLEKUD toimuvad 5. juunil algusega 18.00.

Alates 2014/2015. õppeaastast kehtib Tartu linnas uus 1. klassi õpilaste vastuvõtmise kord, mis sätestab, et igale lapsele määratakse linna poolt kindel kool õppima asumiseks. Lapsele määratud kooli kohta saab lapsevanem infot e-keskkonna ARNO kaudu.

Täpsem info selle kohta Tartu Haridusosakonna infovoldikust lapsevanematele:
http://www.tartu.ee/data/voldik_Esimesse_klassi_veebi.pdf.

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrusega nr 6.

Tartu Descartes'i Lütseumi 2014/2015. õppeaastal avatavad 1. klassid
töötavad riikliku õppekava alusel.

Avatakse:
 • tavaklassid
 • spordiklass tüdrukutele, kes on varem tegelenud või soovivad alustada iluvõimlemisega (piisava õpilaste arvu olemasolul)

Võõrkeeled:
 • inglise keel (alates 2. klassist)
 • prantsuse keel (alates 4. klassist)
 • vene või saksa keel alates 6. klassist (piisava arvu soovijate korral)
Loe lähemalt võõrkeelte õppimise kohta

Õppekava toetavad ja rikastavad:
 • Koostöös spordiklubidega (VK Janika, SK Duo, Rocki Korvpallikool, SK Do, Error Tantsukool) võimaldame kõikidele 1. klasside õpilastele mitmekesisemat tegevust: iluvõimlemine, pallimängud, judo, tants ja liikumine. Koolis on head sportimisvõimalused, lisaks kasutame ka A Le Coq'i Spordimaja ruume. Loe lähemalt...
 • Alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamisega.
 • Tegutsevad pikapäevarühmad, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja -harjumuste kujundamine, vajadusel õpiabi osutamine.
 • Pikapäevakool 1. klasside õpilastele pärast õppetundide lõppu on hea võimalus veeta vaba aega erinevates tegevustes. Loe täpsemalt ja tutvu osalistega.
 • Töötavad mitmesugused huviringid. Tegeleda saab peaotantsu, kaasaegse tantsuliikumise, näitlemisega, osaleda pallimängu-, male- ja kunstiringis ning kaasa lüüa laulukoorides.
 • Koolil on väljakujunenud traditsioonid: õpilaskontserdid, õppekäigud, õuesõpe, väljasõidud, teatrikülastused, aineolümpiaadid ja võistlused, loomekonkursid.
 • Õpiraskuste puhul on võimalus osaleda õpiabitundides.
 • Vajadusel aitavad ja toetavad last logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog.
Lastevanematel on interneti kaudu võimalik igapäevaselt vaadata kooli sisevõrgust oma lapse hindeid, puudumisi, koduseid töid jms.

TDL-i õpilastel on oma kooli müts ja vest.

Tartu Descartes'i Lütseumi õppima määratud laste vastuvõtmise taotlusi saab esitada alates 17. märtsist kooli kantseleis (Anne 65) tööpäeviti alates kl 8.00-16.00.

Vanem esitab kooli vastuvõtmiseks:
 • taotluse - printida välja (võimalus täita kohapeal)
 • lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus)
 • vanema isikut tõendava dokumendi
 • 1 õpilaspileti foto (3x4cm)
 • lapse tervisekaart perearstilt (sügisel)
 • lasteaiast koolivalmiduskaart (esimesel võimalusel)

1. klassis vajalike koolitarvete nimekirja leiad siit.

Info:
Tel 7461 803 või 7461 800
e-post: anet@tdl.ee või kool@tdl.ee.
Trükiversioon Viimati muudetud 2014-05-06 09:14:23 @
Logi sisse