Tartu Descartes'i Lütseum: Anne 65, 50703 Tartu, tel: 7 461 800, faks: 7 461 802, e-post: kool@tdl.ee
Sisujuht

Otsi lehekülgi


Koolivõrgu ümberkorraldamine

Koolivõrgu ümberkorraldamine

Tartu Linnavolikogu otsustas oma 22. veebruari 2012. a otsusega nr 324 "Tartu linna munitsipaalüldhariduskoolide ümberkorraldamine" korraldada 1. augustist 2014 ümber Tartu Descartes'i Lütseumi tegevuse:

1) eraldada Tartu Descartes'i Lütseumist gümnaasiumiosa ja asutada 1. augustil 2014 Tartu Descartes'i Lütseumi, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumi gümnaasiumiosade baasil uus gümnaasiumina tegutsev kool;

2) lõpetada 31. juulil 2014 Tartu Descartes'i Lütseumi koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel.

Ümberkorraldamise tulemusena:

1) jätkab Tartu Descartes'i Lütseum alates 1. augustist 2014. a tegutsemist põhikoolina;

2) kolme kooli gümnaasiumiosade baasil alustab tegevust uus nn puhas gümnaasium, mille asukohaks on Kaunase pst 70. Gümnaasiumiõpilased viiakse alates 01.08.2014 üle uude gümnaasiumisse.

2012/2013. õppeaastal gümnaasiumi vastuvõtu kohta Tartu linnas leiab täpsemat teavet: www.tartu.ee/vastuvott.

Trükiversioon Viimati muudetud 2012-03-28 02:46:02 @
Logi sisse