Tartu Descartes'i Lütseum: Anne 65, 50703 Tartu, tel: 7 461 800, faks: 7 461 802, e-post: kool@tdl.ee
Sisujuht

Otsi lehekülgi


Tartu Descartes'i Lütseumi pikapäevakool

Tartu Descartes'i Lütseumi PIKAPÄEVAKOOL

PIKAPÄEVAKOOL pakub õpilastele võimalust osaleda pärast tundide lõppu endale meelepärastes huviringides, ühistes tegevustes, saada vajadusel õpiabi koduste ülesannete lahendamisel ning arendada ennast lemmiktegevustes.

Pikapäevakool on mõeldud 1. klasside õpilastele pärast õppetundide lõppu.
Pikapäevakool alustab tööd septembri teisest nädalast ja töötab tööpäevadel 13.15-16.30.
Tegelik nädala- ja päevakava pannakse kokku vastavalt lapsevanemate soovidele ja ootustele.
Pikapäevakooli põhitegevus toimub vastavalt selleks kohandatud ruumis.
Pikapäevakooli tööd õpilastega viib läbi pikapäevakooli õpetaja.

Pikapäevakooli tegevuse eesmärgid:
 • pakkuda õpilastele võimalust viibida pärast tunde õpetaja järelvalve all;
 • suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmises;
 • kujundada laste iseseisva töö harjumusi;
 • arendada laste sotsiaalseid oskusi;
 • aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste kaudu;
 • muuta laste viibimine pikapäevarühmas mõnusaks ja huvitavaks.
Pikapäevakoolis pakutakse õpilastele erinevaid tegevusi ja koordineeritakse huvialaringidest osavõttu.

Pikapäevakooli erinevad tegevused:
 • vestlusringide läbiviimine (kokkuvõte koolipäevast jm);
 • ettelugemine, lugemine, jutuvestmine, raamatukogu külastamine;
 • huviringides osalemine;
 • õppimine- koduste tööde tegemine;
 • filmide vaatamine, muusika kuulamine;
 • arendavate laua- jt mängude mängimine;
 • joonistamine, meisterdamine;
 • aktiivse puhkuse organiseerimine õues: jalutuskäigud, õuesõpe, mängimine;
 • interaktiivsed mängud arvutiklassis (robootika, Proge-Tiiger)
 • vaba tegevuse võimaldamine: mäng, puhkus jms.
Pikapäevakooli ajal töötavad koolis mitmesugused huvialaringid, mille tegevusest saavad lapsed osa võtta.

Huviringid 1. klasside õpilastele:
 • mudilaskoor (ettevalmistuskoor);
 • sportlikud tegevused: pallimängud, judo, tantsuline liikumine, võimlemine jms;
 • malering;
 • kunstiring.
Pikapäevakooli toidu (päevas 1.10) eest tasuvad lapsevanemad.
Õpilane võib pikapäevakoolist varem lahkuda õpetaja teadmisel ja lapsevanema loal.


Trükiversioon Viimati muudetud 2014-01-31 14:49:41 @
Logi sisse