Tartu Descartes'i Lütseum: Anne 65, 50703 Tartu, tel: 7 461 800, faks: 7 461 802, e-post: kool@tdl.ee
Sisujuht

Otsi lehekülgi


Karjääriinfo nurgake

Karjääriinfo nurgake

innove
Tartu Descartes'i Lütseum toetab õpilasi karjääri kujundamises. Osaleme SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmis "Karjääriteenuste süsteemi arendamine". Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis töötab karjäärikoordinaator Ardi Kärberg (ardi@tdl.ee).

Karjäärikoordinaatori ülesanded:
- karjääriõppe koordineerimine koolis (sihtgrupp 7. - 12. klass);
- karjäärimeeskonnaga koostöös karjääriõppe tegevuskava koostamine ja elluviimine;
- õpilaste esmane nõustamine/juhendamine karjääri ja õpivalikute tegemisel;
- karjääriõpetuse tundide läbiviimine (8. - 12. klass);
- õpetajate juhendamine karjääriõppe integreerimisel ainetundidesse.

Kasulikud viited

khk
- Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskus (khk.tartu.ee/noustamine) - teadmiste, oskuste, nõu ja konsultatsioonide andmine õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.
- Eesti Tööturuamet (www.tta.ee) - tööpakkumised ja igasugust kasulikku infot tööotsijale
- Rajaleidja (www.rajaleidja.ee) – pakub teavet karjääriplaneerimise, õppimisvõimaluste, kutsekirjelduste jpm kohta.
- Ploteus (europa.eu.int/ploteus) - Euroopa õppimisvõimalusi tutvustav lingikogu.
- Euroopa Noored (www.noored.ee)– 15-25-aastastele noortele teavet vaba aja sisustamiseks, projektides osalemiseks, rahvusvahelistest noorsoovahetustest.
- Euroopa Noorteportaal (europa.eu)– palju huvitavat infot ja võimalusi noortele, sh kasulikke linke oluliste EL dokumentide ja instrumentideni.
- CV–online (www.cv.ee)– tööpakkumised, CV lisamise võimalus, karjääri- ja koolitusteave.

http://www.rajaleidja.ee/Trükiversioon Viimati muudetud 2011-04-14 10:48:07 @
Logi sisse