Tartu Descartes'i Lütseum: Anne 65, 50703 Tartu, tel: 7 461 800, faks: 7 461 802, e-post: kool@tdl.ee
Sisujuht

Otsi lehekülgi


TDL nimevaliku põhjendus

Tartu Descartes'i Lütseumi nimevaliku põhjendus (1996)

René Descartes
PÕHIEESMÄRGID
 • Kooli nimi peab osutama selgelt meie prantsuse keelt ja vaimu kandvale ülesandele, kuid samas kinnitama siin antava hariduse mitmekülgsust.
 • Kooli nimi peab olema üheselt mõistetav prantsuskeelses kontekstis; pärisnime kasutamine vastab prantsuse traditsioonile ja on mõistetav ka teistes keeltes.
 • Meie koolil puudub kuulsusrikas ajalugu ja geograafiline omapära, seetõttu ei saa me nime otsida minevikust ega ümbritsevast, vaid suunama oma valiku tulevikku, seades eesmärgiks valitud nime põhjaliku ja süsteemse tutvustamise.
MIKS LÜTSEUM?
 • Eestis laiemalt kasutatav gümnaasium on keelelistel põhjustel sobimatu (sõna vaste tähistab tänapäeva prantsuse keeles võimlat).
 • Lütseumi mõiste on etümoloogiliselt ja keerukuselt võrdne gümnaasiumi mõistega ning arusaadav kõigis Euroopa keeltes.
 • Eestis on juba olemas pretsedent Prantsuse Lütseumi näol Tallinnas.
MIKS DESCARTES?
 • Descartes on ainus prantsuse vaimuinimene, kellega puututakse kokku enamikes tundides (füüsika, kirjandus, matemaatika, ajalugu, filosoofia), tema tundmine on hädavajalik nii reaal- kui humanitaarhuvidega õpilasele.
 • Descartes'i mõtteviis on üks kaasaegse maailmanägemise aluseid, ta ühendab endas nii idealismi kui materialismi, ta kehastab endas üht meie kooli eesmärki - õpetada nägema ainetevahelisi seoseid.
 • Descartes'i nimi on vaatamata kirjapildi keerukusele hõlpsasti hääldatav, nimetuse Tartu Descartes'i Lütseumi puhul tekib kõrvale meeldiv alliteratsioon.
 • Descartes'i Lütseum Tours'is on meie sõpruskool, sealne juhtkond avaldab meile Descartes'i nime taotlemisel poolehoidu.
 • Descartes'i sünnist möödub sel kevadel 400 aastat, me tähistame seda ülelinnalise konverentsiga.
Märkus: Aeg on meid juba ammu sundinud vahetama kunagise hüüdlause "Elu nõuab meilt ainult üht, et me täidaksime oma kohustusi" (L. Tolstoi), lakoonilisema, ent sisuliselt palju nõudlikuma deviisiga: "Ma mõtlen, järelikult olen olemas" (Descartes).

Trükiversioon Viimati muudetud 2005-04-11 00:48:43 @
Logi sisse