Üldinfo

üldinfo
Telefonid
- Kooli telefoninumbrid

Asukoht
- Kooli asukoht Tartus

Kooli pilt
- Kooli pilt

Kooli nimest
- Kooli nimevaliku põhjendus

Ülevaade
- Ülevaade kooli kujunemisest

Veebilehest
- Info kooli veebilehe kohta

Tartu Descartes'i Lütseumi riiklikku järelvalvet teostab:

Tartu Maavalitsus
Riia 15, 51010 Tartu
tel 730 5200
faks 730 5201
mv@tartumaa.ee