Vastuvõtt 1. klassi (2014/2015)

Uute 1. klasside vanemate KLASSIKOOSOLEKUD toimuvad 5. juunil algusega 18.00.

Alates 2014/2015. õppeaastast kehtib Tartu linnas uus 1. klassi õpilaste vastuvõtmise kord, mis sätestab, et igale lapsele määratakse linna poolt kindel kool õppima asumiseks. Lapsele määratud kooli kohta saab lapsevanem infot e-keskkonna ARNO kaudu.

Täpsem info selle kohta Tartu Haridusosakonna infovoldikust lapsevanematele:
http://www.tartu.ee/data/voldik_Esimesse_klassi_veebi.pdf.

Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 14.01.2014. a määrusega nr 6.

Tartu Descartes'i Lütseumi 2014/2015. õppeaastal avatavad 1. klassid
töötavad riikliku õppekava alusel.

Avatakse:
Võõrkeeled: Loe lähemalt võõrkeelte õppimise kohta

Õppekava toetavad ja rikastavad: Lastevanematel on interneti kaudu võimalik igapäevaselt vaadata kooli sisevõrgust oma lapse hindeid, puudumisi, koduseid töid jms.

TDL-i õpilastel on oma kooli müts ja vest.

Tartu Descartes'i Lütseumi õppima määratud laste vastuvõtmise taotlusi saab esitada alates 17. märtsist kooli kantseleis (Anne 65) tööpäeviti alates kl 8.00-16.00.

Vanem esitab kooli vastuvõtmiseks:
1. klassis vajalike koolitarvete nimekirja leiad siit.

Info:
Tel 7461 803 või 7461 800
e-post: anet@tdl.ee või kool@tdl.ee.