Muusika kuulamise testid

Kasutatud materjal: T. Siitan, A. Sepp "Muusikaõpetus gümnaasiumile I"
Materjal on valiminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel

Keskaeg

Keskaja pillid

Renessansiaja pillid

Barokk

Süidi osad

Klassitsism

Mozarti ooperid

Romantism

Materjal on kaitstud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License litsentsilepinguga nr 2009-1608-101